"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"
   
 
   
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
109 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0–7789–1656

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
ต่อ 102
สำนักงานปลัด
ต่อ 101
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
ต่อ 103
กองคลัง
ต่อ 104
กองช่าง
ต่อ 105


E- mail :
Web Site : WWW.NUMJUED.GO.TH
   
 
แผนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด