"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

แผนการดำเนินงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
27 ก.ย. 2564
2 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
27 ก.ย. 2564
3 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.น้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
125
05 ต.ค. 2563
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
04 พ.ค. 2563
5 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
123
17 มี.ค. 2563
6 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
16 ต.ค. 2562
7 แผนการดำเนินงาน(จ่ายขาดเงินสะสม) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
18 เม.ย. 2562
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
08 ต.ค. 2561
9 แผนดำเนินงาน(จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
30 ส.ค. 2561
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
30 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2