"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

รายงานผลการตำเนินงานประจำปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
07 เม.ย. 2565
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
05 เม.ย. 2564
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 ก.พ. 2563
4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
31 ต.ค. 2562
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
29 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1