"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 มิ.ย. 2565
2 เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากร ไตรมาสที่3 เม.ย.65-มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 มิ.ย. 2565
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
14
07 เม.ย. 2565
4 คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 เม.ย. 2565
5 คำสั่งการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
14
14 ม.ค. 2565
6 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
06 ม.ค. 2565
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 ม.ค. 2565
8 เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากร ไตรมาสที่2 2ม.ค.65-มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 ม.ค. 2565
9 ปัญหาคนไทยถูกหลอกไปทำงานในราชอาณาจักรกัมพูชาโดยผิดกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
114
20 ธ.ค. 2564
10 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
20 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19