"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"
 
นายดุสิต ลิ่มปนกติกา
ปลัดปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.