"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง :: WWW.NUMJUED.GO.TH
การให้บริการของ อบต.น้ำจืด ดีหรือไม่อย่างไร
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ปรับปรุง
 
 
ร่วมมือร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก -ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด -หมั่นตรวจดูแจกันและเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ -ใส่ปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูงในภาชนะเก็บน้ำที่ปิดฝาไม่ได้ -เก็บทำลาย ภาชนะที่มีน้ำขังหรือไม่ใช้แล้ว เช่น แจกัน ยางรถยนต์ กระถาง ต้นไม้ กระป๋อง -ใส่เกลือ น้ำส้มสายชู ผงซักฟอก หรือทรายเคลือบสารเคมี ลงในน้ำจานรองตู้กับข้าว เพื่อป้องกันไม่ไห้ยุงมาวางไข่ เฝ้าระวังและกำจัดพาหะของโรคไข้เลือดออก ให้หมดสิ้นไป เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ปราศจากโรค ไข้เลือดออก
:::::::::::::::::::::