"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
22 มิ.ย. 2565
2 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
16 มิ.ย. 2565
3 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
19 พ.ค. 2565
4 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 พ.ค. 2565
5 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
27 เม.ย. 2565
6 บก.01 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
27 เม.ย. 2565
7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยป้าระเบียบ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
22 มี.ค. 2565
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยป้าระเบียบ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
02 มี.ค. 2565
9 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยป้าระเบียบ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
24 ก.พ. 2565
10 บก.01ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยป้าระเบียบ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
24 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18