"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

การสร้างวัฒธรรมในองค์กร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
24 ก.พ. 2565
2 การประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
26 ธ.ค. 2564
3 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
29 มี.ค. 2564
4 ข้อบังคับ “ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564” ดาวน์โหลดเอกสาร
162
12 มี.ค. 2564
5 ข้อบังคับ"ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น" ดาวน์โหลดเอกสาร
189
24 มิ.ย. 2563
6 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ดาวน์โหลดเอกสาร
199
27 เม.ย. 2563
7 กำหนดการ การอบรม“โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน” ดาวน์โหลดเอกสาร
199
06 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1