"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
21 เม.ย. 2565
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
48
21 เม.ย. 2565
3 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
156
26 เม.ย. 2564
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
154
26 เม.ย. 2564
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
24 มิ.ย. 2563
6 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
199
25 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1