"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของ อบต.น้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
30
24 เม.ย. 2565
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขยายเพิ่มเติม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
25 ม.ค. 2565
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของ อบต.น้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
154
26 เม.ย. 2564
4 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
162
25 ก.พ. 2564
5 มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
186
02 มิ.ย. 2563
6 นโยบายป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
190
13 ธ.ค. 2561
7 มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
182
20 มิ.ย. 2561
8 แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
210
24 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1