"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1ต.ค.63-30 ก.ย.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
10 เม.ย. 2565
2 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
27 ธ.ค. 2564
3 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
03 มี.ค. 2564
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
66
10 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1