"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

แผนการดำเนินงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.น้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
7
05 ต.ค. 2563
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 พ.ค. 2563
3 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
17 มี.ค. 2563
4 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
16 ต.ค. 2562
5 แผนการดำเนินงาน(จ่ายขาดเงินสะสม) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
18 เม.ย. 2562
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 ต.ค. 2561
7 แผนดำเนินงาน(จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 ส.ค. 2561
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
30 ต.ค. 2560
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 พ.ย. 2559
10 แผนการดำเนินงาน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
24 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2