"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

รายงานผลการตำเนินงานประจำปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
25 ก.พ. 2563
2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
31 ต.ค. 2562
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
29 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1