"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
20 ก.พ. 2565
2 มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
19 ม.ค. 2564
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
12 ม.ค. 2564
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
76
08 เม.ย. 2563
5 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
31 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1