"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1ต.ค.64-31 มี.ค.65) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
11 เม.ย. 2565
2 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1ต.ค.63-31 มี.ค.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
16 เม.ย. 2564
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
157
26 มิ.ย. 2563
4 กิจกรรมการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
24 มิ.ย. 2563
5 ปค.5 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
90
03 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1