"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
05 เม.ย. 2565
2 กิจกรรมต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
03 ก.พ. 2565
3 การประชุมประชาคมตำบลน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
52
29 มี.ค. 2564
4 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
22 มี.ค. 2564
5 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ดาวน์โหลดเอกสาร
66
19 พ.ค. 2563
6 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
17 เม.ย. 2563
7 โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
17 เม.ย. 2563
8 โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
67
13 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1