"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
16 ธ.ค. 2564
2 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
84
22 ก.พ. 2564
3 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
108
14 มี.ค. 2563
4 คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม) อบต.น้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1