"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 ก.พ. 2565
2 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
09 มี.ค. 2564
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
154
25 ก.พ. 2564
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
189
09 พ.ค. 2563
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
179
10 ม.ค. 2563
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
10 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1