"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
07 เม.ย. 2565
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
11 มี.ค. 2565
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
14 ก.พ. 2565
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
09 ม.ค. 2565
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
11 ธ.ค. 2564
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
06 พ.ย. 2564
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
24 มิ.ย. 2563
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
24 มิ.ย. 2563
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
24 มิ.ย. 2563
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
24 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2