"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
19 เม.ย. 2565
2 งบแสดงฐานะการเงิน กย.63-มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
27 เม.ย. 2564
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
16 เม.ย. 2564
4 รายงานแสดงการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
51
23 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1