"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
14 ก.พ. 2565
2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2565-1 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
14 ก.พ. 2565
3 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2565-2 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
14 ก.พ. 2565
4 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2565 -3 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 ก.พ. 2565
5 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2565 -1 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
14 ก.พ. 2565
6 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2565 -2 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
14 ก.พ. 2565
7 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2565 -1 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
14 ก.พ. 2565
8 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2565 -2 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
14 ก.พ. 2565
9 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2565 -1 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
14 ก.พ. 2565
10 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2565 -2 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
14 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3