"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 เม.ย. 2565
2 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
23 เม.ย. 2564
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
25 ก.พ. 2564
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
10 ม.ค. 2563
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
179
10 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1