"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 ก.พ. 2564
52 ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
02 ก.พ. 2564
53 พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
01 ก.พ. 2564
54 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
22 ม.ค. 2564
55 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 ม.ค. 2564
56 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
10
04 ม.ค. 2564
57 เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากร ไตรมาสที่2 2ม.ค.64-มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 ม.ค. 2564
58 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
15 ธ.ค. 2563
59 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
169
03 ธ.ค. 2563
60 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19