"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังก้ด อบต.น้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
218
14 ธ.ค. 2561
122 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.น้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
259
22 พ.ย. 2561
123 ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด (EIT) สำหรับประชาชน หน่วยงานภายนอกต ดาวน์โหลดเอกสาร
218
14 พ.ย. 2561
124 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
10 ต.ค. 2561
125 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
03 ต.ค. 2561
126 ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการทุพพลภาพ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
03 ต.ค. 2561
127 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต. น้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
288
26 ก.พ. 2561
128 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
278
07 ก.พ. 2561
129 มอบอำนาจนายกอบต.ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
29 ธ.ค. 2560
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
13 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19