"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.น้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
208
14 มิ.ย. 2562
112 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
18 ก.พ. 2562
113 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
235
10 ม.ค. 2562
114 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
217
10 ม.ค. 2562
115 รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.น้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
217
07 ม.ค. 2562
116 กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบต.น้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
206
07 ม.ค. 2562
117 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
07 ม.ค. 2562
118 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดอบต.น้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
251
18 ธ.ค. 2561
119 รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.น้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
237
14 ธ.ค. 2561
120 กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบต.น้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
209
14 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19