"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
06 ม.ค. 2565
2 ปัญหาคนไทยถูกหลอกไปทำงานในราชอาณาจักรกัมพูชาโดยผิดกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
97
20 ธ.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
29 พ.ย. 2564
4 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใ้ห้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
119
11 พ.ย. 2564
5 แบบหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี 4/2 สำหรับผู้สมัคร สมาชิกสภา/ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
129
08 ต.ค. 2564
6 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
122
06 ต.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสมาชิกาสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
127
01 ต.ค. 2564
8 ประกาศ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
127
01 ต.ค. 2564
9 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
14 มิ.ย. 2564
10 การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใสดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
10 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15