"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ป้าย อันจะนำมาใช้เป็นหลักฐานในการพัฒนาท้องถิ่น การให้บริการประชาชนภายในท้องถิ่นสะดวกรวดเร็ว และทั่วถึงเต็มประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอันเป็นประโยชน์ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่ออกสำรวจภาคสนาม เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดจะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 110 คน