"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบทุน พ.ศ.2561
  รายละเอียด : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบทุน พ.ศ.2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 196 คน