"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

พรบ/พรก.
เรื่อง : พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสงิ่ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายละเอียด : พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสงิ่ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน